Sunday, 15 November 2009

Gold Dinar : Fungsi wang universal

Buku : Gold Dinar
Penulis : M.Luthfi Hamidi
Penerbit : Senayan publishing

Bila kita melihat kembali sejarah, emas telahpun digunakan dikalangan orang arab sebelum Islam datang. Allouche melaporkan ada 2 jenis mata wang yang diterbitkan waktu itu, iaitu dari jenis emas dan perak yang keduanya dipakai secara luas diantara para pedagang dan masyarakat sebagai media transaksi mereka

Setelah Islam tersebar dan diterima sebagai agama di hampir seluruh jazirah arab kedua jenis mata wang ini terus digunakan untuk tranksaksi. Tak kurang Al Quran sebagai rujukan utama muslim menyebut emas (dzahab) dan perak (fidhdhah) masing masing 8 dan 7 ayat, belum termasuk penjelasan tentang keduanya dalam berbagai hadis yang disampaikan Nabi Muhammad saw.Masyarakat saat itu menyebut emas sebagai dinnar dan perak sebagai dirham. Kata dinnar sendiri sebetulnya bukan berasal dari bahasa arab, melainkan bahasa Yunani atau Persia, Dinarius. Sementara kata dirham boleh jadi berasal dari kata Drachma yang bererti mata wang yang terbuat dari perak. Menurut sejarah mata wang ini telah wujud dalam sejarah ekonomi Yunani.

Khusus semasa pemerintahan Khalifah Usman r.a umat Islam menggunakan emas dan perak yang mirip dengan cetakan bangsa Persia dengan sedikit modefikasi, seperti dicantumkan kaligrafi arab di pinggir lingkaran wangnya. Pada tahun 695 Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Al Hajjaj untuk mencetak mata wang dirham yang pertama kalinya dan mengedarkannya diseluruh wilayah Islam. Sejak itu Dinnar dan Dirham Yunani tidak lagi digunakan.

Mengapa perlu menyimpan aset dalam emas ?

Barangkali tidak ada komoditi yang begitu dicari dan dihargai sepanjang sejarah seperti yang terjadi pada emas. Emas membuktikan dirinya sebagai komoditi yang secara ekonomi - politik memiliki banyak keuntungan. Emas dihargai sebagai komoditi dengan daya jual tinggi kerana pelabur pelabur dari seluruh dunia memburu dan menginginkanya sebagai alat investasi.

Kedua emas sangat stabil dan dapat dipercayai dibandingkan dengan 'fiat money' apapun dengan alasan apapun. Sebuah pemerintahan atau negara boleh jatuh, namun wang koin emas yang dicetaknya masih akan tetap beredar dan dihargai sesuai dengan nilai pasaran. Bukan negara itu yang membuat emas bernilai, tapi pasaran. Lantaran itu, mereka yang tidak mempercayai wang yang diterbitkan oleh sebuah pemerintahan akan cenderung menempatkan emas sebagai media penyimpan nilai.


' We have gold because we cannot trust govrment '
Kata kata pedas dilemparkan Herbert Hoover dihadapan Presiden Roosevelt tahun 1933 kerana ketidakpercayaannya kepada fiat money dollar. 2004

Weiss Research dan Sprott Asset management membuat kenyataan dari sudut pandang pelabur, ketika US dollar cenderung merosot mereka mengajukan berbagai alasan kenapa pelabur pelabur perlu merubah sikap dari menabungkan kekayaan dalam bentuk wang dollar kepada emas.

Alasan pertama kerana hutang US yang menggunung dan diluar keupayaannya untuk membayar US dollar dijangka akan mengalami kemorosotan dan bankrupt. Kedua, 'supply' wang kertas / fiat money cenderung meningkat pesat. Dalam 2 tahun terakhir The Fed telah mencetak dollar pada tingkat yang sulit dipercayai ( melebihi 11%) dan diyakini akan meningkatkan kadar inflasi.

Ketiga, pengeluaran emas terus melambat. Menurut laporan World Gold Council dalam 2 tahun terakhir, supply emas yang dihasilkan menurun hingga 4%. Keempat, permintaan emas menunjukan peningkatan, pada pertengahan 2004 terdapat kenaikan permintaan emas di berbagai negara termasuk Jepun (10%), US (4%), Arab saudi (12%) dan India (25%). Di China permintaan emas dari tahun ke tahun semakin meningkat, bahkan melebihi 30%

Kelima, meningkatnya pembelian emas yang dilakukan oleh beberapa bank sentral yang kian mengurangi reserve mereka dalam bentuk dollar dan menggantikannya dengan mata wang lain termasuk emas. Keenam, bank sentral yang menandatangani perjanjian Washington enggan menjual emas cadangannya ke pasar ( perjanjian tersebut hanya membolehkan bank sentral untuk menjual 500 ton emas untuk setiap tahun )

Dan yang terakhir adanya gagasan untuk menjadikan emas sebagai alat pembayaran perdagangan internasional yang menjadi faktor mempercepatnya kenaikan harga emas dunia.

No comments: